« Йордан

С, име на река...

Буен и спокоен

1. Йордан е древноеврейско име, което произлиза от реката, в която е кръстен Исус Христос.

2. Мъжете с това име празнуват имен ден на 6 януари.

3. Всеки Йордан обича да чете и пише.

4. Мъжете с това име могат да бъдат много меки, но и много раздразнителни.

5. Йордан е доверчив и винаги търси справедливостта.

6. Мъжете с това име ще имат успех в професии като консултант, бизнесмен и дизайнер.


Софарма Трейдинг АД- Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове - Огнян Донев- Председател на Съвета, Димитър Димитров-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Ангел Йорданов-Член на Съвета на директо   какво означава » www.sopharmatrading.bg