« Димитър

Димитър не е име Димитър е титла, но е капризен, с чести промени в настроението си.

Много щедър, весел и интелигентен.

Името Димитър е старогръцко и произлиза от богинята на плодородието Деметра.

 Всеки Димитър в много капризен, талантлив и с чести промени в настроението.

Мъжете с това име притежават много силна воля и винаги са заобиколени от приятели.

Димитър е щедър, изобретателен, интелигентен, весел и надарен с творчески способности.

Най-подходящите професии за мъжете с това име са свързани с журналистиката, рекламата и връзките с обществеността.

 


Софарма Трейдинг АД- Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове - Огнян Донев- Председател на Съвета, Димитър Димитров-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Ангел Йорданов-Член на Съвета на директо   какво означава » www.sopharmatrading.bg