« Какво е IP адрес?

IP адрес е уникалният цифров адрес на дадена машина в интернет или локална компютърнна мрежа. Представя се чрез група цифри - например

111.222.34.5 – адресира дадена машина в интернет. Всеки компютър, свързан към интернет, има IP адрес.


Професионални меташни, миячни и комбинирани машини. Машини за добра хигиена. Професионално почистване с машини.   какво означава » ts-bg.net