« Banner – Банер

Графика, която се показва на уеб страница и обикновено е връзка (“хиперлинк”) към сайта на рекламодателя. Може да бъде в различни формати, например GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript и др..


Акумулатори Банер! 82 години безпрецедентна надежност от Австрия!  какво означава » www.kit93.com акумулатори Banner