« Какво е ORM - Управление на онлайн репутация

Управление на онлайн репутацията в интернет е практика за мониторинг и оптимизация на текстове и мнения в интернет търсачки и социални мрежи, свързани с фирма, марка/бранд, лице или бизнес. Целта е създаването и оптимизирането на положителна информация и потискане на отрицателната информация.

Абревиатурата ORM означава Online Reputation Management.

 


Огнян Иванов Донев- официална информация от сайта на Софарма АД  какво означава » www.sopharmagroup.com 


Софарма- пълна информация за финансовото състояние  Огнян Донев  

Новини, крими новини, важна информация от Стрелча - община, район, регион Стрелча и Панагюрище  какво означава » www.pbnovini.com