« Гама вълни

Най-високата честота на мозъчни вълни е Гама честотата (от 40 до 100 херца). Тя преобладава по време, когато мозъкът учи, прави асоциации между явленията и обединява информация от много различни части на мозъка.

Мозъкът произвежда много гама-вълни, отразява сложна неврална организация и повишена осъзнатост. Гама вълните се асоциират с много високи равнища на интелектуална функция, творчество, обединяване, върхови състояния и чувство, че си „в зоната“. Гама-вълните протичат от предната част на мозъка към задната около 40 пъти в секунда (Линас, 2014). Изследователите разглеждат тази осцилираща вълна като неврален корелат на съзнанието, състояние, свързващо мозъчната активност със субективното преживяване на осъзнатост (Тонони, Кох, 2015).


Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  какво означава » www.sopharmagroup.com 


Като при бурно море! Видове и функции Как се променят мозъчните вълни на човек при ТЕС? Разберете, какво показват вашите мозъчни вълни!  какво означава » www.barep.org