« Трета зона

Значението на точки разположени на ляво и дясно стъпало се различават.


Кои са най-важните точки в тялото! Защо енергийната психология работи ефективно използвайки акупунктурни точки от и в тялото?  какво означава » www.barep.org акупунктурни точки