« Първа зона

Местоположението и значението на активните точки на двата крака са идентични. Отраженията на сдвоените органи, например очите се намират съответно на лявото и дясното стъпало.


Кои са най-важните точки в тялото! Защо енергийната психология работи ефективно използвайки акупунктурни точки от и в тялото?  какво означава » www.barep.org акупунктурни точки