« Видове зъбни протези

Както споменахме по-горе, зъбните протези се делят на две основни групи:

  1. Неподвижни още фиксирани зъбни протези - в тази група влизат зъбните мостове
  2. Подвижни зъбни протези - в тази група влизат цели зъбни протези и частични зъбни протези с различни видове задържащи елементи.