« Кои и какви са видовете тенти?

Тентите се разделят на три основни вида, в зависимост от начина на поставяне, а именно: