« Хидроизолационно покритие

Слоят, който трябва да поеме движения, да осигури водонепропускливостта на хидроизолационния слой. В същото време да компенсира и да не позволи и следващите покрития да се отлепят, за да се запази еластичността на хидроизолацията и да се подсигурят критичните зони, се нарича хидроизолационно покритие!