« Видове хидроизолация

Видовете хидроизолации, според вида на основния материал се разделят на минерални, битумни, полимерни, метални.

Според, своите  конструктивни характеристики и предназначение хидроизолациите се разделят - на ключ, повърхност, комплекс (топлоизолация.

Спрямо методът си на устройството, хидроизолациите са- върху мазилка, литий, мазилка , оцветяване, проникване, инжектиране, пълнене.