« Видеограф

Лицето обединяващо  длъжности, като сценарист, режисьор, видео оператор, звукозапис на терен, видео осветител, видео монтажист и видео продуцент се нарича видеограф.