« Какво представляват и защо съществуват тези професии?

Сценарист, режисьор, видео оператор, звукозапис на терен, видео осветител, видео монтажист и видео продуцент.

Защо съществуват тези професии?

Тези професии все още съществуват в големите видео продукции, но нуждата от по-евтин вариант за производство на видео продукти създаде тази нова професия. Поради напредването на технологията и увеличените възможности, на сравнително не висока цена, човек с достатъчно познания би могъл да се оборудва достатъчно добре за да може да реализира сам малки видео продукции / на различни ниви, според възможностите и опита/. И от друга страна все по-голямата популярност на видеото като носител на емоция, информация, послания и т.н. наложи Видеографията и в частност професията Видеограф.