« Какво е TSER

Какво е TSER (Total Solar Energy Rejected) или общата отхвърлена (отразена) слънчева енергия.

TSER или Total Solar Energy Rejected означава

процентът от общата слънчева енергия, която е отхвърлена.

TSER включва

и трите вида светлини:

  • видима светлина,
  • инфрачервена и
  • ултравиолетова.


Колкото по-висок е процентът на TSER, толкова по-висок е процентът на отклонената слънчева енергия. Повечето магазини за фолио за прозорци/затъмняване използват инфрачервеното отхвърляне (IRR) като ръководство за нивото на отхвърляне на топлината, но IRR покрива само 1/3 от TSER. В международен план TSER се използва като ориентир, тъй като е по-точен начин за измерване на отхвърлянето на топлина, тъй като включва и трите (видима светлина, инфрачервена и ултравиолетова).