« Застраховка Отмяна на пътуване-ЦЕНИ

Какви са цените за застраховка отмна на пътуване и как се определят?

Обикновенно цената за застраховка отмяна на пътуване възлиза средно на стойност около 2,5% от общата сума на пътуването, самолетните билети или хотелското настаняване (напр. 2,5% от 1000 лв. са 25 лв.), но..

Цените, като стойност за застраховка отмна на пътуване варират и се определят от:

  • Застрахователната компания;
  • Застрахованата сума (напр. сумата на пътуването: 1000 лв.);
  • Възрастта на пътуващите (напр. за лица над 65 г. се начислява допълнителна такса);
  • Периодът от сключването на застраховката до началната дата на пътуване (напр. ако сключите застраховката на 01.07, а пътуването е на 01.10 – има времево разстояние от 3 месеца);
  • Други.