« Застраховка Отмяна на пътуване

Застраховка Отмяна на пътуване

Какво представлява застраховката отмяна на пътуване и какво трябва да знаем за нея?

Застраховката отмяна на пътуване е вид застраховка, при която (в определени случаи) застрахователната компания възстановява заплатените от Вас суми за:

Самолетни билети;

Хотелско настаняване;

Туристически пакет.

Някои застрахователни компании, предлагат застраховката отмяна на пътуване и като „Отказ от пътуване“, но във всички случаи, става въпрос за една и съща застраховка. Застраховка отмяна на пътуване се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотел само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. 

Какво още трябва да знаем за застраховката отмяна на пътуване?