« За хората и целувките

Единственно хората ли се целуват?

Хората не са единствените видове, които изразяват подобно поведение чрез целувка. Човекоподобните маймуни също допират устните си, да го наречем целувка с което изразяват вълнение, привързаност или помирение.