« Сувенирите

Сувенирите на летището имат космическа надценка. Каквото и да правите, не купувайте нещо за спомен от там. Чувството е много по-хубаво, когато си купите сувенир от дестинацията, до която сте пътували, отколкото сувенир от летището.