« Хидроизолация чрез проникване

Ако направим сравнение между различни хидроизолационни възможности, трябва да отбележим, че този тип използва съединения, които могат да проникнат през порите на фундамента на сградата и да изтласкат влагата им на дълбочина над 20 см. Чрез проникваща изолационна якост на бетона се увеличава с 20%. Хидроизолационни отделения не се развалят от замръзване, не пречат на циркулацията на въздуха, не изискват грунд или пълнител, не изискват използването на метални фитинги.