« Хидроизолация чрез литий мазилка

Литий мазилка се изполва в зоните на съседните части на конструкцията и върху хоризонтални повърхности. Изработва се на базата на асфалтови разтвори или мастици, нанесени на слоеве. В този случай трябва да се обърне специално внимание на запълването на пукнатини и шевове.