« Какъв е пътят на чужд документ за легализация и превод?

Според правилника за легализациите, заверките и преводите на документи, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. има изисквания според спецификата на документа той да носи необходимите печати и заверки.

Какво гласи той?

Преводът на български език трябва да е извършен от преводач или преводаческа агенция и преводачът да удостовери превода на документа и подписа си пред нотариуса с личен документ, като лично присъства в Нотариалната кантора.