« Глюкагонов хормон

Глюкагоновият хормон е хормон, обратно на инсулина, стимулира разграждането на гликогена до глюкоза и се повишава концентрацията на глюкоза в кръвта. Той е пряко свързан с обмяната на въглехидратите в организма.