« Антидиуретичен хормон

Антидиуретичният хормон, увеличава обратното всмукване на вода в бъбречните каналчета, което води до намаляване на отделената с урината вода. Вследствие на това в организма се задържа вода и се повишава артериалното кръвно налягане. При изпиването на големи количества алкохол неговата секреция се

потиска и предизвиква обезводняване на организма. При по-голямо количество от този хормон в човешкото тяло се появява болестта „безвкусен диабет“. За нея е характерно, че болният изпитва мъчителна, неутолима жажда и изпива огромни количества вода. Съответно и количеството отделена урина е голямо до 20-30 литра на ден, но тя съдържа нисък процент урея и други токсични вещества.