« Какво още трябва да знаем за трите степени на астенозоспермията?

Още, като критерий за установяване наличието на тази патология, се различава още една градация на сперматозоидите чрез мобилност:

  • Категория А включва бързи сперматозоиди с права линия на движение;
  • Категория Б - бавни сперматозоиди с праволинейна траектория на движение;
  • Категория С - недостъпна сперма, движеща се в хаотичен ред на едно място;
  • категория D - неподвижна сперма.

Наличието на астенозооспермия при мъжете се определя от лекарите на базата на комбинацията от тези два фактора (подвижност на сперматозоидите и тяхната активност).+

  1. Първата степен е сперматозоид със съдържание на сперматозоиди от групи А и В под 50%.
  2. За втория - сперматозоидите със съдържание на сперматозоиди от групи А и В е по-малко от 40%.
  3. Третата група е сперматозоид със съдържание на сперматозоиди от групи А и В по-малко от 30%, а останалата част е представена от сперматозоидите от категории С и D. t