« Незначителна астенозооспермия

При тази първа степен на стенозооспермия, активният сперматозоид е под 50%. Ако на началния етап за идентифициране на наличието на този проблем и за провеждане на ефективна терапия, заболяването не представлява никаква вреда