« Биопсия на яйчника

Биопсията на яйчника е инвазивен метод, който се прилага много рядко.

При биопсия на яйчника има няколко основни неща, които трябва да знаете:

Нивото на FSHе достатъчно точен признак за оценка на яйчниковия резерв:

– FSH3-10 единици на литър (МЕ/л) се среща при нормален яйчников резерв;

– FSH  10-12 МЕ/л говори за снижен яйчников резерв и по-трудна стимулация с по-високи дози от съответните препарати;

– При 15 – 20МЕ/л – много трудна стимулация и получаване на адекватен яйчноков отговор, често се налага отмяна на цикъла. Процентът на настъпилите бременности е нисък;

– При FSH >25 МЕ/л е  лош, до липсващ отговор на стимулацията, почти невъзможно да се получат пълноценни яйцеклетки;

Инхибин Б – хормон, който се синтезир в яйчника на жената. Когато е < 40 pg/ml – говори за намален яйчников резерв и се очаква лош отговор на яйчника.

Антимюлеровият хормон също е важен маркер за оценка на яйчниковия резерв. Изработва се от малките яйчникови фоликули с големина 5-6 мм. 

-Нива < 0,9 ng/ml говори за намален до липсващ яйчников резерв

–  1 – 2,5 ng/ml – нормални стойностти, при които се очаква нормална реакция на яйчника

–  > 2,5 ng/mlвисоко ниво на AMH, възможна е хиперстимулация

Друг маркер за яйчниковия резерв са количеството на фоликулите с диаметър  до 8 мм в яйчниците – така наречените антрални фоликули:

 – До 5 фоликула – очаква се слаб отговор и изразходване на по-голямо количество препарати за стимулация, по-често се налага отмяна на циклите поради неадекватен отговор на яйчниците;

– 5-7 фоликула – възможен е слаб отговор и по-високи дози;

– 8-12 фоликула – нормален , умерен отговор на стмулация с добър процент на забременели жени;

– Над 13 фоликули – възможен е прекомерен отговор (хиперстимулация);

Обемът на яйчника е друг маркер за определяне на яйчниковия резерв. Определя се чрез улразвуково изследване с вагинален трансдюсер. 

– При обем под 5 см3 има снижен резерв на яйчника

– Под 2 см3 като правило не може да се получи пълноценна яйцеклетка

– Над 6 см3  се очаква нормален резерв на яйчника