« Стимулационни тестове

Метода със стимулационни тестове се използват рядко и не са препоръчителни.