« Подаряване на ножове

Не приемайте комплект ножове, дори и много да искате и харесвате този подарък. Ножовете символизират “прерязването” на връзката със семейството и носят лош късмет. В замяна дайте дребна монета, по този начин вие ги отплащате и те вече не се смятат за подарък.