« Да не се виждат

До сватбения ден младоженците не трябва да се виждат. Това схващане битува от далечните години, когато сватбите и браковете са били уреждани. Трябвало е младоженецът да почака до сватбения ден, за да види своята булка. За да не се объркало нещо чак когато булката вдигне воала си – тогава вече е твърде късно за бягство. Дали?!