« Не просто, но синьо.

Тази булка искаше нейното „нещо ново“ да се смеси с „нещо синьо“, но може би е прекалила малко. Всъщност тя изведе „нещо синьо“ на съвсем ново ниво, всъщност го използва като цвят за сватбената си рокля. Тя избра кобалтово-розова рокля със сребърни кристали и подходящ воал, който веднага привлече вниманието. Вероятно е смятала, че е време да освежи нещата малко. Булката „нещо синьо“ напълно интегрира „нещо ново“ в концепцията си.