« На свечеряване

Тъй като всяка сватба свързва булката и младоженеца, тази сватба беше различна по това, че тази булка имаше трима мъже на поглед. Тя тръгва по пътеката до годеника си, но роклята й говори за любов към още двама мъже, Едуард и Яков, главните герои на „Здрач“. Вярно е, че денят на сватбата е време да демонстрирате любовта на човек към своите близки и да изразите желание да живеете с друг, както и че няма друг любим човек освен този пред вас. Въпреки че тази булка прави същото, тя го прави с допълнителния баласт на героите, за които мечтае.