« Перголи според формата си

Кои и какви са перголите според формата си?

Кръгли

Ветрилообразни

Правоъгълни

С прекъсвания

Сложни съставни