« Перголи според предназначението си

Кои и какви са видовете перголи според предназначението си?