« Малък мозък

Непосредствено зад Варолиевият мост и продълговатия мозък, се намира малкият мозък. Той се състои се от три части:

две странични полукълба и средна част – червей. Повърхността на малкия мозък се състои от сиво вещество – мозъчна кора (кортекс). Тя образува множество успоредно разположени дълбоки гънки. Във вътрешността на малкия мозък има бяло вещество, сред което са разпръснати ядра от сиво вещество.

Избрани сайтове мозък

Най-актуални страници мозък

  • Ципралекс табл. 10 мг х 28

  • Какво е фетална морфология? Фетална морфология по време на бременност

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност