« Варолиев мост

Възвишение, разположено над и пред продълговатия мозък. Той свързва малкият мозък с всички останали части на централната нервна система и извършва проводна и рефлексна функция. В моста са разположени

важни сетивни центрове – за допир, натиск и болка в областта на главата. В него има центрове, свързани с регулацията на движенията.