« Какви са рисковете, усложненията и недостатъците?

Рисковете от процедурата са минимални.