« Кога се провежда?

Прави се за диагностициране на епилепсия, мозъчни тумори, състояния след травма на главата, възпалителни и съдови заболявания на мозъка и инсулти.