« Вътрешна школа

Тази школа е представена чрез психоанализата, основана от Зигмунд Фройд (1856-1939).

Фройд развива теорията, че всяко ненормално и девиантно поведение може да се обясни с вътрешни явления: чувства и фобии, желания и страхове, травми и драми, които се лутат на подсъзнателната сцена в нашия череп.

Фройд е убеден, че човек би спрял да се държи смахнато веднага щом разкрие скритата (например подсъзнателна) причина. Според Фройд най-често причините за половината ни постъпки са загадка дори за самите нас.

Точно тук идва диванът, върху който лягаме пред психоаналитика и си разказваме всичко като на изповед.

Приказваш ли по-дълго, накрая си разкрит като на длан и психоаналитикът решава, че си станал сериен убиец, защото неправилно са те учили да седиш на гърне.

Хубавото е, че според Вътрешната школа можеш да прехвърлиш всички свои проблеми като възрастен върху също тъй обърканите си родители… а това само по себе си е лечение!

Вътрешната школа се придържа към теорията на Фройд, че всички ние имаме в главата си:

  • „ид“ – нашето подсъзнателно „разглезено хлапе“, което иска всичко, което вижда, и не приема отговор „Не!“
  • „его“ – нашият съзнателен ум, натоварен да казва „Не!“ на непослушния ид, защото егото не иска да отиде в затвора заради деянията на ида
  • „свръхего“ – нашата съвест, налагаща непосилно високи норми, които егото няма как да изпълни, и водеща по този начин до не по-малка тревога отколкото ида.

Тази „неовладяна“ тревога изскача наяве по всякакви начини, не на последно място се проявява като фобии, неврози (нервни разстройства) и психози – спомнете си за канибала Ханибал Лектър.

Ид-ът, егото и свръхегото рядко са в съгласие и често си погаждат подсъзнателни саботажи. Така например неприятните грешки на езика се случват, когато егото казва едно, а идът „си мисли“ съвсем друго.

Психоаналитиците от Вътрешната школа обожават да чуват подобни „фройдистки лапсуси“, тъй като те и други подсъзнателни речеви и телесни признаци (например езикът на жестовете и др.) им дават възможността да разберат какво мислите всъщност.

Излишно е да се казва, че правилното разкриване и разшифроване на подсъзнателните стремежи и желания на врага, преди самият той да ги е осъзнал, го поставя почти изцяло във ваши ръце.

И обратно, трябва усърдно да очистим подсъзнанието си от всякакви неудобни тайни, преди да ги е открил… знаете кой.