« Като го програмираме

Бихме могли да използваме подсъзнанието за наш бъдещ успех, като го програмираме. За целта всяка сутрин, като се погледнеш в огледалото, визуализирай успеха си - представи си го с всичките сетива, защото освен словесно, подсъзнанието приема и зрителна, слухова и кинетична информация. То приема всичко, което му представим като истина, като нещо, което вече се е случило и вече го притежаваме. Подсъзнанието работи на принципа: "Вживей се в мечтата си и ще я имаш реализирана".