« Акупунктура странични ефекти

Определено и най-често срещаното сериозно увреждане, съобщено от иглите на акупунктурата, е случайно пункция на белия дроб, което води до частичен колапс на белия дроб, наречен пневмоторакс. Най-честата инфекция, съобщена от лечението с акупунктура, е вирусният хепатит – потенциално сериозна инфекция на черния дроб. Други нежелани реакции включват бактериални инфекции локално на мястото на вкарване на иглата в кожата и другаде в тялото. Обикновено нежеланите реакции се отнасят до лоша хигиена и обучение за акупунктурата.