« Акупунктурни игли

След обстоен и дълъг преглед на съществуващите изследвания, Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) отстрани акупунктурните игли от категорията „експериментални медицински устройства“. В момента FDA регулира акупунктурните игли, както и други устройства като хирургически скалпели и хиподермични спринцовки, при добри производствени практики и стандарти за стерилитет за еднократна употреба. Нямаме информация дали това е така и в България.