« Как действа акупунктурата?

Игли, акупунктурни точки и ползи от акупунктурата!

Като форма на лечение, акупунктурата включва в себе си поставянето на много тънки игли през кожата на човека в определени точки от тялото, на различни дълбочини.

Опитите показват, че тя може да помогне за облекчаване на болката и се използва за широк кръг от други оплаквания.

Независимо обаче от това, според Националния център за допълнително и интегриращо здравеопазване (NCCIH), налице са ограничени доказателства за неговата ефективност в области, различни от болка, и точно как научно работи акупунктурата остава неясно. Някои хора твърдят, че действа чрез балансиране на жизнената енергия, докато други смятат, че има неврологичен ефект.

Акупунктурата остава спорна сред западните лекари и учени.

Многобройни изследвания на животни и хора са показали, че акупунктурата може да причини многобройни биологични реакции. Тези реакции могат да се появят локално, т.е. при или близо до мястото на приложение или на разстояние, медиирани предимно от сензорни неврони на много структури в централната нервна система.

Това може да доведе до активиране на пътища, засягащи различни физиологични системи в мозъка, както и в периферията. Фокусът на вниманието е ролята на ендогенните опиоиди при акупунктурната аналгезия. Значими доказателства подкрепят твърдението, че опиоидните пептиди се освобождават по време на акупунктурата и че аналгетичните ефекти на акупунктурата са поне частично обяснени от действията им. Опиоидните антагонисти, като налоксон, обръщат аналгетичните ефекти на акупунктурата, допълнително укрепват тази хипотеза.

Някои от биологичните ефекти на акупунктурата също са наблюдавани, когато се стимулират акупунктурни точки , подчертавайки значението на определянето на подходящи контролни групи при оценката на биологичните промени, за които се предполага, че се дължат на акупунктура. Тези открития повдигат въпроси относно спецификата на тези биологични промени.

Освен това са наблюдавани подобни биологични промени, включително освобождаването на ендогенни опиоиди и промени в кръвното налягане след болезнени стимули, енергично трениране и / или релаксиращо обучение; понастоящем не е ясно до каква степен акупунктурата има подобни биологични механизми.