« Клаустрофобия

Страх от малки пространства.

Страх от ограничени и малки пространства е вероятно свързан със страх от задушаване или някакви ограничения. Тази фобия - страх е много изучавана от психолозите, въпреки тъжния факт, че едва 2% от всички страдащи търсят лекарска помощ. Клаустрофобията често се обърква с клейтрофобията, която е страх от това да бъдете хванати в капан. Най-често страдащите от тази фобия се страхуват да се возят в асансьори. Също така, тези хора изпитват панически страх от влизане в тунели, пещери, мини, самолети.