« Офидиофобия

Страх от змии. 

Втората най-разпространена фобия в света е отново свързана със страх от животни – този път влечуги. Засяга в различна степен около 1/3 от възрастните хора по света, като, разбира се, при повечето не може да се говори за тежки състояния и страх, а просто за силна неприязън.