« Кинофобия

Страх от кучета.

Представлява екстремен страх от четирикраките бозайници, който страх също е много разпространен по света. Повече от една трета от страдащите и плашещите се от кучета ги е страх и от котки. Ужасяващият страх от кучета е по-често забележим дори от арахнофобията и страха от змии, поради факта, че кучетата са доста по-често отглеждани в домовете на хората.