« Пигмент

Това са различни по състав неорганични и органични съединения, неразтворими във вода, които дават желаният цвят на боята.