« Свързващо вещество

Служи за задържане или фиксиране на боята и образува нейния покривен пласт, наречен още «филм». Като свързващи вещества се употребяват гасена вар, водно стъкло, цимент, туткал, казеин, ленено масло, безир и др.