« Лечение

За лечението на този проблем се препоръчва оперативното изрязване на невуса и последсващо хистологично изследване. Ако се появят данни за наличие на малигненост в състоянието, то трябва да се прецени внимателно дали да се биопсират други лезии или да се застави пациентът да провежда редовни профилактични прегледи. При хората с анамнеза за фамилна обремененост и наличие на малигнен меланом в родствените линии по горните редове на родословното дърво е важно да се провеждат редовни прегледи при кожен специалист и да се предприеме качествена защита срещу вредното въздействие на слънчевите лъчи.