« Меланоцитен невус

Меланоцитният невус също е специфично кожно образувание. То принадлежи към групата на доброкачествените меланоцитни тумори. Той има изразена прилика с ранните форми на кожния меланом и показва хистологични белези за атипизъм, характерни само за злокачествената форма на болестта. Срещат се предимно при хората от европеидната раса, като този тип невуси се появяват след настъпване на пубертета.  Разполагат се предимно по туловището, но могат да се забележат и по скритите части на тялото - кожни гънки, гениталии, перианално и перинеално пространство.

 

Характерно за този тип лезии е, че могат да имат изцяло различна форма и да са разположени абсолютно асиметрично. При този доброкачествен тумор се среща висок риск към малигнизиране на състоянието и развитие на специфичен злокачествен меланом.